top of page

HISTORIA 4

Strömsbruks historia 4

År 1967 köpte Iggesund och Bergvik & Ala AB bolaget och saker och ting ändrades drastiskt. Bruket tappade sin egen identitet.

För samhället Strömsbruk kom detta som ett hårt slag och ett antal prominenta historiska byggnader jämnades med marken.

År 1981 lades massaproduktionen ned helt.

Förädling av pappersprodukter tog emellertid vid och cirka 200 personer anställdes.

Den verksamheten ägs idag av Iggesund Paperboard, en division i Holmen gruppen.

Ett antal andra företag har sedan dess etablerats i Strömsbruk.

Miljön är spektakulär och presenterar obegränsade möjligheter för ny företagsamhet.

Med ytterligare plus som central belägenhet i Skandinavien, avstressande familjeliv, närhet till sjöar, hav och friluftsliv har Strömsbruk idag blivit en populär turistdestination.

 

.

hist4side.jpg
bottom of page