top of page

HISTORIA 1

Strömsbruks historia 1

Redan 1672 erhöll Ströms Bruk sitt privilegiumbrev från Bergskollegium att bedriva järnbruk.

Faktor Hans Behm etablerade en stångjärnshammare där ett sågverk tidigare legat och det var början till en lång och framgångsrik historia.

I slutet av 1600-talet kom bruket på ekonomiskt obestånd och den ökände herremannen och ockraren Johan Lohe tog över verksamheten.

Lohe avled år 1700. I början av detta århundrade räckte inte tillgången på kol och masugnen lades ned medan två stångjärnshammare bestod.

1787 kom bruket i familjen Tersmedens ägo och ytterligare en hammare etablerades. Affärerna gick lysande under lång tid men järnhanteringen nådde sin topp 1888.

Året därpå lades järnhanteringen ned och en epok i brukets historia var till ända – det nya inriktningen blev skogsindustri.

hist1side.jpg
bottom of page