top of page

HISTORIA 2

Strömsbruks historia 2

Skogsresurser och skogsprodukter blev huvudinriktningen i Strömsbruks nästa kapitel.

Bolaget hade god tillgång på både skog och vattenkraft.

Den gamla utskeppningsbryggan i Skutviken, den så kallade Skutbryggan, ersattes av en hamn i den närbelägna byn Stocka.

 

1896 tog familjen Lundqvist över verksam- heten med den dynamiske ingenjören C F Lundqvist vid rodret. Under hans ledning växte företaget väsentligt och bolagets skogsresurser fyrdubblades.

Under Första Världskriget etablerades även en sulfitspritfabrik med en årlig kapacitet på 1 miljon liter 95 procentig sprit.

C F Lundqvists yngre bror, Oscar, tog över verksamheten 1922 och bland annat land- och sjötransport moderniserades.

hist2side.jpg
bottom of page