top of page

HISTORIA 3

Strömsbruks historia 3

Strax efter Andra Världskriget letade den engelska papperstillverkaren Wiggin Teap efter en skandinavisk leverantör av fotopappersbas. Den goda kvalitet som framställdes i Strömsbruk tillfredställde de höga kraven och en ny epok dagades.

Efter bara några år producerade bolaget 40% av Europas behov och så mycket som 15% av världsbehovet av fotopappersbas. Produkter från företag som Kodak, Agfa, Fuji och Ilford innehöll pappersmassa från Strömsbruk.

Den höga kvaliteten och den specialiserade tillverkningen höll företaget i kraft under svåra år av lågkonjunktur då andra pappersbruk i landet led.

Strömsbruk var inte bara en anledning till stolthet för Disponent Fabian Lundqvist, tjänstemän och arbetare utan ett namn synonymt med kvalitet över hela världen.

hist3side.jpg
bottom of page